Meer
Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud

Uitvoering geven aan de Routekaart

Uitvoering geven aan de Routekaart

Wat mag het kosten?
Voor het stimuleren van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad wordt structureel € 25.000 geraamd terwijl voor de verdere uitvoering van de routekaart voor de jaren 2019 en 2020 € 100.000 is geraamd.

Planning
De uitvoering van de routekaart start in 2019 en loopt de komende jaren door.