Meer
Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud

Stimuleren om meer jeugd van 12-18 actief te laten deelnemen aan actieve vrijetijdsbesteding, zoals sport of cultuur

Stimuleren om meer jeugd van 12-18 actief te laten deelnemen aan actieve vrijetijdsbesteding, zoals sport of cultuur

Wat mag het kosten?

Onderzoek en opstellen plan € 15.000 (eenmalig).

 

Planning

Planvorming 2019. Uitvoering daarna.