Meer
Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud

Het realiseren van een nieuwe school voor het primair onderwijs

Het realiseren van een nieuwe school voor het primair onderwijs

Wat mag het kosten?
Als uitgangspunt is het investeringsbudget op € 5.000.000 bepaald. Dit bedrag is ge-raamd op basis van een calculatie uit het jaar 2017. Sindsdien is er qua wetgeving, bijv. de introductie van aardgasloos bouwen in juli 2018, het één en ander veranderd waardoor de raming, ook mede vanwege het feit dat de uiteindelijke vormgeving en architectuur nog niet bekend is, moet worden bijgesteld.
Voor het aanbrengen van extra parkeerplaatsen in Zwartewaal is voor de komende 4 jaren € 10.000 per jaar geraamd (zie ook GVVP).

Planning
De projectvoorbereiding is gestart in 2018. De uitvoering is gepland in 2020.