Meer
Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud

Programma 3 Werken

Programma 3 Werken

Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van ons land en dus ook voor onze gemeente. We blijven ons inzetten voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat in onze gemeente.

 

In Brielle is de nauwe aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt duidelijk zichtbaar geworden hoe beroepsonderwijs en arbeidsmarkt kunnen samenkomen, in  de unieke praktijkruimte van de Oefenfabriek van het Scheepsvaart en Transport College. Deltalinqs en haar achterban heeft dit mogelijk gemaakt. Een uniek voorbeeld voor Nederland. De komende jaren wordende Oefenfabriek en het onderwijs toekomstbestendig gemaakt door energietransitie, duurzame productie en digitalisering meer centraal te stellen. Op die manier kan deze MBO-instelling  een schakel in een circulaire keten worden, waarbij de regio de agrarische kwaliteiten van het eiland combineert met de groene chemie.

 

Toerisme en recreatie blijven belangrijke economische pijlers voor Brielle en Voorne-Putten. De visie op de Gastvrijheidseconomie is in 2016 door de raden vastgesteld. De kern van de visie is ‘verbinden en verbeteren’. Door de in het collegeprogramma genoemde maatregelen met betrekking tot bereikbaarheid, marketing en uitwerking van de binnenstads- en havenvisie  geven wij invulling aan de visie op en de doelstellingen van de Gastvrijheidseconomie.

 

Daarnaast zien we dat Voorne-Putten meer dan alleen toeristische mogelijkheden biedt. Wij ondersteunen de verkenning van de mogelijkheid om Voorne-Putten deel te laten zijn van de Groene Cirkels binnen de provincie Zuid-Holland. Wij willen Voorne-Putten inzetten als praktische proeftuin waar de werkelijke betekenis van het begrip circulaire economie in de praktijk kan worden ervaren in een Beleef- en expertisecentrum Circulaire Economie in Brielle.

 

Wat willen we bereiken?

  1. Een bredere economische ontwikkeling van gemeente en regio
  2. Behoud en versterking van werkgelegenheid
  3. Versterking van toerisme & recreatie als belangrijke pijler voor economische ontwikkeling
  4. Inzet op circulaire economie

Wat mag het kosten?

Baten en lasten programma 3 en te dekken resultaat uit algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten 8.659.386 6.895.911 5.951.359 5.943.878
Baten -6.948.722 -4.781.592 -3.825.747 -3.825.747