Meer
Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud

Programma 1 Bestuur & organisatie

Programma 1 Bestuur & Organisatie

In de gemeente Brielle is het goed werken, wonen en recreëren. Dit veelzijdig karakter van onze gemeente willen we behouden en versterken. Wij willen onze leefomgeving “mooier” achterlaten in het belang van een duurzame toekomst. Dat kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen nodig, maar evengoed onze omgeving en mede-overheden. Wij betrekken daarom de Briellenaren actief bij onze beleidsplannen en de uitvoering daarvan, we zetten actief in op communicatie en participatie met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Daarnaast zoeken we actief de samenwerking in en buiten onze gemeente.


In 2019 start de werkorganisatie Voorne, de gezamenlijke ambtelijke organisatie voor Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Voor de werkorganisatie Voorne is in het vastgestelde bedrijfsplan “Eenheid in verscheidenheid” als belangrijk ontwikkelpunten genoemd: het bevorderen van procesmatig werken. In de aanloop naar de start van de nieuwe werkorganisatie zetten we ook lokaal daarin al stappen.*


Brielle is een vitale en levendige gemeente. In de verschillende kernen hebben we festiviteiten, attracties en horecagelegenheden waar inwoners en bezoekers graag komen. Gastvrijheid en veiligheid zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Wij hebben deze collegeperiode extra aandacht voor veiligheid en handhaving.


In 2022 vieren we dat Brielle 450 jaar is bevrijd. Dit zal groots gevierd worden, en niet alleen op 1 april 2022. In samenspraak met de Brielse samenleving ontwikkelen we hiervoor een aansprekend programma.

 

Wat willen we bereiken?
A. Meer samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen
B. Actieve inzet op bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
C. Efficiënte, effectieve en duurzame inzet van menskracht en middelen
D. Behoud en versterking openbare orde, handhaving en toezicht
E. Viering van 450 jaar Libertatis Primitiae in 2022.

 

*Begin november 2018 is duidelijk geworden dat de Werkorganisatie Voorne, waarin de drie gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne ambtelijk zouden gaan samenwerken, er niet zal komen. Er wordt door de gemeente Brielle wel aankomende periode gekeken hoe eventuele samenwerking in de toekomst eruit zou kunnen zien. Het genoemde speerpunt ‘het bevorderen van procesmatig werken’ wordt in ieder geval lokaal opgepakt door de gemeentelijke organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten programma 1 en te dekken resultaat uit algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten 9.508.842 9.330.538 9.219.038 9.284.735
Baten -402.142 -402.142 -402.142 -402.142