Meer
Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud

Legenda

 • Programma 0 Algemeen bestuur
 • Programma 1 Openbare orde en veiligheid
 • Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
 • Programma 3 Economische zaken
 • Programma 4 Onderwijs
 • Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
 • Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk dienstverlening
 • Programma 7 Volksgezondheid en milieu
 • Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Paragrafen
 • Verrekening met reserves
56.549.980 Inkomsten
56.549.980 Uitgaven
0 Saldo